سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

ماندن در وضعیت آخر

ماندن در وضعیت آخر

 

🔔#معرفی_کتاب

 

📖#وضعیت_آخر

 

📖#ماندن_در_وضعیت_آخر

 

🔸نویسنده: #تامس_ای_هریس

 

🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات #فرهنگ_نشر_نو، جلد اول 1399 و جلد دوم 1400، جلد اول 352 و جلد دوم 383 ص.

 

🔸کلید واژگان مرتبط:

 

#عزت_نفس

👈قابل امانت از کتابخانه فراسوی دانش بخش کتاب های #روان_شناسی

 

✍️مفتخرم یکی از بهترین کتاب های خودشناسی دنیا در موضوع حرمت و عزت نفس که به چاپ چهل و یکم! رسیده است را معرفی کنم. قطعا از کتاب های مسابقه کتابخوانی در آینده خواهند بود. کتاب جلد اول و دوم ندارد اما در کل باید در دنباله یکدیگر مطالعه شوند به همین خاطر به عنوان جلد اول و دوم در این معرفی از آن ها یاد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.