سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

معرفی کتاب الفبای درد

معرفی کتاب الفبای درد

🔔#معرفی_کتاب

📖الفبای درد

🔸نویسنده: مصطفی گرجی

🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات خاموش، 1398، 598 ص.

✍️موضوع کتاب متفاوت و در نوع خود به این موضوعات کمتر توجه شده است. کتاب با نثر روان و همراه با اشعار شاعرانی است که در شعر معاصر فارسی با مضمون درد و رنج چکامه سرایی کرده اند. کتاب تا حدودی به موضوع میان رشته ای هم می تواند نزدیک شود. در واقع بررسی این موضوع در بعد روانشناختی بسیار مهم است. توجه شاعران ما در سروده هایشان به این مفاهیم که در مردم نیز متجلی است و جایگزین شدن درد و رنج به جای شادی و امید نکته ی بسیار مهمی در روانشناسی اجتماعی ما ایرانیان است. موضوع عدم همبستگی و عدم توجه به من و ما به جای تو و شما که یک معضل بزرگ روانشناختی در میان ایرانیان است و موجبات کند بودن پیشرفتمان را فراهم کرده است.

👈قابل امانت از کتابخانه فراسوی دانش بخش کتاب های ادبیات فارسی

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.