سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

معرفی کتاب تاریخ پژوهی در آسیب شناسی اخلاقی ایرانی ها

معرفی کتاب تاریخ پژوهی در آسیب شناسی اخلاقی ایرانی ها

🔔#معرفی_کتاب

📖تاریخ پژوهی در آسیب شناسی اخلاقی ایرانی ها

🔸نویسنده: عباسقلی غفاری فرد

🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات دات، 1391، 416 ص.

👈قابل امانت از کتابخانه فراسوی دانش بخش کتاب های اخلاق

✍️به این سبک کتاب ها بسیار نیاز داریم. و البته کم داریم. نه از این جهت که افسوس بخوریم یا دچار شرم شویم چراکه به اندازه کافی مشکل حرمت نفس داریم؛ بلکه به این خاطر که نخستین گام در جهت رفع مشکل، شناسایی مشکل است. مادامی که نسبت به شناخت مشکلات اخلاقی و رفتاری خود بی تفاوت هستیم یا با خودشیفتگی و اعتماد به نفس کاذب خودمان را عالی می دانیم مشکل ادامه پیدا می کند. انکار و بی تفاوتی در برابر آسیب های اخلاقی خطرناک ترین عملکرد ممکن است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.