سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

معرفی کتاب جمعیت نسوان وطن خواه ایران

معرفی کتاب جمعیت نسوان وطن خواه ایران

🔔#معرفی_کتاب

📖جمعیت نسوان وطن خواه ایران

🔸نویسنده: محمد حسین خسرو پناه

🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات خجسته، 1397، 304 ص.

👈قابل امانت از کتابخانه فراسوی دانش بخش کتاب های جامعه شناسی

✍️در سال های 1285 _ ش 1314، جنبش زنان ایرانی جنبشی تجدد طلبانه و عمدتا غیر سیاسی بود.این جنبش که مستقل و جدا از حکومت بود، به کندی شکل گرفت و با تاسیس تشکل ها و انتشار روزنامه ها و مجله ها اهداف و مطالبات خود را مطرح می کردند. «جمعیت نسوان وطن خواه ایران» یکی از پایدارترین تشکل های زنان ایرانی است.مجموعه ی حاضر در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول به چگونگی شکل گیری،فعالیت ها، مشکلات و موانعی که در برابر آن ها قرار داشت و انحلال آن ها می پردازد، بخش دوم به فهرست کامل دوره ی مجله «جمعیت نسوان وطن خواه ایران (1301 ش_ 1305)» و برگزیده ای از مقاله ها و مطالب اختصاص دارد که می تواند به شناخت بیشتر محتوایی آن مجله و فعالیت «نسوان وطن خواه ایران» و در نتیجه، جنبش زنان ایرانی در آن مقطع کمک کند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.