سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

معرفی کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان

معرفی کتاب در پیرامون خودمداری ایرانیان

🔔#معرفی_کتاب

📖در پیرامون خودمداری ایرانیان

🔸نویسنده: حسن قاضی مرادی

🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات اختران، 1399، چاپ هشتم، 222 ص، قیمت 38000 ت.

👈قابل امانت از کتابخانه فراسوی دانش بخش کتاب های جامعه شناسی

✍️خودمداری (معادل خودمحوری، تک روی) – متمایز از فردگرایی غربی – یکی از ویژگی های روانشناسی خاص ما ایرانیان در قلمرو هستی فردی و اجتماعی مان است . در این رساله گرایش انسان به زندگی در قلمرو رفع نیازها و تحقق منافع شخصی و خصوصی آنی و فوری به عنوان تعريف خودمداری در نظر گرفته می شود. در سنجش زمینه های خودمداری، حکومت استبدادی به عنوان مهم ترین عامل روبنایی آن معرفی شده و سپس وحدت و تضاد خودمداری و حکومت استبدادی همراه با شیوه زندگی خودمدارانه همچنان که برخی ویژگی های فکری، کرداری و عاطفی خودمداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز اشاره ای می شود به چگونگی مبارزه با خودمداری به عنوان یکی از موانع مهم در روند تحقق تجددخواهی در ایران و استقرار حق ایرانیان در تعیین سرنوشت خود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.