سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

معرفی کتاب نگاهی پدیدار شناختی به کارآفرینی در ایران

معرفی کتاب نگاهی پدیدار شناختی به کارآفرینی در ایران

🔔#معرفی_کتاب

📖نگاهی پدیدار شناختی به کارآفرینی در ایران

🔸نویسنده: حسین بودلایی مریم آهوپای

🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات جامعه شناسان، 1397، 368 ص.

✍️ما به ورود علم و دانش در بحث های کارآفرینی و پیشرفت در حوزه های کسب و کارهای خرد نیاز داریم. اینطور فضا برای نوشتن کتاب های غیر علمی یا ارائه راهکارهای تجربی و تصادفی توسط برخی غیرمتخصصین که صرفا با گوش دادن به چند پادکست آموزشی یا مطالعه ی کتاب های بازاری در زمینه موفقیت برای خود دکه و دکانی باز کرده اند بسته خواهد شد. نویسنده که خود از اساتید دانشگاه تهران است اثر خوبی پدید آورده اما کمی شاید اصطلاحات و توضیحات فنی برای مخاطب عام و غیرمتخصص قابل فهم نباشد. گرچه ما مجبور نیستیم تمام مطالب یک کتاب_که گاهی متوجه منظور نویسنده نمی شویم_ را مطالعه کنیم و صرفا بررسی بخش هایی که قابل فهم است کفایت می کند.

👈قابل امانت از کتابخانه فراسوی دانش بخش کتاب های اقتصاد

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.