سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

adminfarasoo, Author at کتابخانه عمومی فراسوی دانش

ادامه مطلب
معرفی کتاب دو بدن شاه

معرفی کتاب دو بدن شاه

🔔#معرفی_کتاب 📖#دو_بدن_شاه_تأملاتی_درباره_نشانه_شناسی_بدن_و_قدرت 🔸نویسنده: #احمد_اخوت 🔹مشخصات کتاب: تهران ، انتشارات #خجسته ، 1387 ، چاپ نخست ، 256 ص ...
ادامه مطلب
ماندن در وضعیت آخر

ماندن در وضعیت آخر

  🔔#معرفی_کتاب   📖#وضعیت_آخر   📖#ماندن_در_وضعیت_آخر   🔸نویسنده: #تامس_ای_هریس   🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات #فرهنگ_نشر_نو، جلد اول 1399 ...