سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

فراشناخت

ادامه مطلب
کمال‌گرایی

کمال‌گرایی

کار کردن بیشتر روی مقوله‌ی کمال‌گرایی توسط هیویت و فِلِت، 6 محور کمال‌گرایی (استانداردهای فردی، نگرانی درمورد اشتباه‌، ...