سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

اهمیت حمل و نقل هوایی تجارتی برای ایران

اهمیت حمل و نقل هوایی تجارتی برای ایران

متن سخنرانی تیمسار سرلشگر علیمحمد خادمی مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران«هما»

برای امانت کتاب میتوانید به کتابخانه فراسوی دانش مراجعه کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.