سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

باستان شناسی کتاب مقدس: نگاهی نو به تاریخ قوم یهود و منشا کتاب مقدس آن

باستان شناسی کتاب مقدس: نگاهی نو به تاریخ قوم یهود و منشا کتاب مقدس آن

برای امانت کتاب میتوانید به کتابخانه فراسوی دانش مراجعه کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.