سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

کالبد شکافی چهار انقلاب رنگی: صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان: مطالعه تطبیقی انقلاب های رنگی بر اساس مدل کرین برینتون

کالبد شکافی چهار انقلاب رنگی: صربستان، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان: مطالعه تطبیقی انقلاب های رنگی بر اساس مدل کرین برینتون

برای امانت کتاب میتوانید به کتابخانه فراسوی دانش مراجعه کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.