سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

جلسات آنلاین بررسی کتاب «ترس، اضطراب و وحشت»

نکات مهم جلسه 

 

 •  تعریف وسواس عملی
 
 •  تعریف وسواس فکری
 
 •  شخصیت وسواس مجبور چیست؟
 
 •  باور به کنترل اوضاع
 
 •  کشوری که بیشترین باید و نباید را دارد.
 
 • آیا بعد از رفع شخصیت وسواس مجبور، پیشرفت ها ادامه پیدا می کند؟
 
 •  تفاوت کمال‌گرایی و کمال پرستی
 
 • علت درگیری بیش از حد با جزئیات چیست؟
 
 •  آزمون مشخص کردن سن عقلی، آزمون معتبری نیست.
 

چرا برخی بیش از حد به قوانین و مقررات توجه می کنند؟

 
 • علت پر کاری چیست؟
 
 •  علت تردید بیش از حد در تصمیم گیری ها چیست؟
 
 • فرار از روابط اجتماعی
 
 •  چرا ما لجباز هستیم؟
 
 •  علت یابی خسیس بودن 
 
 •  چرایی نگه داری وسایل برای همیشه
 
 •  خود داری از ابراز احساسات
 
 •  علت یابی نظم و ترتیب بیش از حد
 
 منظور از آشفتگی ذهن در بحث کمال پرستی چیست؟
 
نکات مهم جلسه
 
 • پیرامون همایش‌ها
 • زمانی‌ می‌توانیم فرض اختلال یا بیماری داشته‌باشیم که با مسئله‌ی”بیش‌ازحد” مواجه باشیم.
 • آگاهی از مسائل فراشناختی چه ارتباطی با درس و کنکور ما دارد؟
 • اختلال اضطراب پس‌از سانحه (PTSD)چیست؟
 • بزرگترین و شایع‌ترین و وسیع‌ترین مشکل روانی انسان چیست؟
 • اضطراب ارثی است یا محیطی؟
 • چه زمانی اضطراب سنگین و سهمگین می‌شود؟
 • آگاهی چگونه به بهبود اضطراب کمک ‌می‌کند؟
 • انواع اضطراب
 • اضطراب هستی چیست؟
 • مشکل بهره‌ی هوشی بالا
 • “مرگ” اولین و مهم‌ترین مسئله در اضطراب هستی
 • چگونه از مرگ نگرانی نداشته باشم؟
 • فرق جدایی و تنهایی
 • اضطراب تنهایی چیست؟
 • “انسان” با “دیگری” معنا پیدا می‌کند.
  • انزواطلبانِ عجیب غریب 
  •  “میانه‌روی” می‌تواند انسان را به خوشبختی و سعادت برساند.
  • شک و تردید؛ انتخاب و تصمیم
 
 • 2عاملی که اضطراب را ازبین می‌برد
 • تا زمانی که مسئولیت‌پذیر نباشیم بدبختیم.
 • اضطرابِ اشتباه چیست؟
 • کی گفته قراره به 100 برسی و بعد تصمیم بگیری؟
 • “تصمیم‌گیری پس از رسیدن به حد اعلی”یکی از بزرگترین توهمات انسانی
 • چرا حرف مردم اینقدر برای ما مهم است؟
 • “مقایسه با دیگری” یکی از بزرگترین عوامل ایجاد استرس
 • دانش‌آموزی که به‌خاطر‌ اهمیت‌دادن به حرف فامیل تا خودکشی پیش‌رفت.
 • درخانه اگر کس است؛ یک حرف بس است.
 • مشخصه‌ی انسان آزاد
 • با چه کسانی گفتگو کنیم؟
 • آیا درونگراشدن می‌تواند نشانه‌ی اضطراب باشد؟
 • اضطراب و بیماری‌های روان‌تنی
 • فرق آرامش با بی‌خیالی
 • چگونه به تاییدطلبی نیاز نداشته باشم؟(معرفی کتاب)
 • نگاه غیرواقع‌بینانه به مسائل چگونه باعث اضطراب می‌شود؟
 • غرور کاذب یا اعتمادبه‌نفس
 • هیچ نیرو و کشش منفی‌ای وجود ندارد
 • درست است که تنهایی را در راستای رسیدن به اهداف انتخاب کنیم؟
 • علوم چه زمانی کاربرد پیدا می‌کنند؟

نکات مهم جلسه

 
 • اضطراب شایع‌ترین بیماری بشر
 • چرا باید “اضطراب” را جدی بگیریم؟
 • اضطراب می‌تواند به چه چیزهایی تبدیل شود؟
 • انسان موفق در عرصه‌ی کار و تحصیل چگونه است؟
 • پس از 7سالگی انسان چه تغییری می‌کند؟
 • چه زمانی می‌توانیم بگوییم عاقل هستیم؟
 • 2مشخصه‌ی عاقل بودن چیست؟
 • عقلانیت چیست؟
 • واقعیت یعنی چه؟ 
 •  100درصد ما در 100درصد
 • رویدادهای زندگی، 
 • 100درصد واقعی فکر نکرده‌ایم. (مثال دانش‌آموز شروع از صفر)
 • واقعیت با “جزئیات” تعریف می‌شود.
 • اگر انسان عاقل می‌بود؛ جنگی رخ نمی‌داد.
 • هوش بین‌فردی به چه مسائلی اشاره دارد؟
 • چگونه دعواهای خانه را کاهش دهیم؟
 • علت برافروخته‌شدن خشم چیست؟
 • نحوه‌ی صحیح ارائه‌ی مطالب چیست؟ (+نکات مهم)
 • کنترل‌شوندگان چه کسانی هستند؟
 • ارضاء بدون توجه به واقعیت و اخلاق، به چه معناست؟
 • تصورات و تخیلات دور از واقعیت، چگونه موجب اضطراب می‌شود؟
 • انسان سالم کیست؟
 • “نهاد، خود، فراخود” چیست؟ کدام یک واقعی است؟
 • +(معرفی کتاب)
 • چرا قانون‌مداری، یکی از مهم‌ترین عوامل ازبین‌برنده‌ی استرس و اضطراب است؟
 • مهم‌ترین مسئله در انسان چیست؟ (تفاوت شخصیت از دیدگاه روانشناسی و عامه)
 • فرق شخصیت سالم و نابهنجار چیست؟
 • مسئولیت پذیری ومثال‌های جالب دکتر میرهلی 🙂
 • دانش‌آموز کمال پرست کیست؟
 • ویژگی مهرطلبان چیست؟ (مهم)
 • یا کاری نکن یا توقع نداشته باش!
 • صفر وصدی‌‌ها چه ویژگی‌ای دارند؟
 • (اگر این موضوع را بفهمیم، مضطرب و خشمگین ‌نمی‌شویم)
 • افرادی که به دنبال قدرت و شهرت هستند،چگونه مضطرب می‌شوند؟ 
 • چرا برخی والدین به نقش زور در تربیت فرزندان باور دارند؟ (تفکر سمیِ‌”آقا بالاسر”)
 • برای داشتن فرزند سالم، چه کنیم؟
 • آیا کنترل‌گران مضطرب اند؟ (ماجرای مدیر و کارگر)
 • آیا اتفاقات بد گذشته تکرار می‌شود؟! 
 • تشخیص، بیش از نصف مسیر درمان است.
  • خشم آموخته‌شده چیست؟

نکات مهم جلسه

 
 • اضطراب شایع‌ترین بیماری بشر
 
 • چرا باید “اضطراب” را جدی بگیریم؟
 
 • اضطراب می‌تواند به چه چیزهایی تبدیل شود؟
 
 • انسان موفق در عرصه‌ی کار و تحصیل چگونه است؟
 
 • پس از 7سالگی انسان چه تغییری می‌کند؟
 
 • چه زمانی می‌توانیم بگوییم عاقل هستیم؟
 
 • 2مشخصه‌ی عاقل بودن چیست؟
 
 • عقلانیت چیست؟
 
 • واقعیت یعنی چه؟ 
 
 •  100درصد ما در 100درصد رویدادهای زندگی، 
 
 • 100درصد واقعی فکر نکرده‌ایم. (مثال دانش‌آموز شروع از صفر)
 
 • واقعیت با “جزئیات” تعریف می‌شود.
 
 • اگر انسان عاقل می‌بود؛ جنگی رخ نمی‌داد.
 
 • هوش بین‌فردی به چه مسائلی اشاره دارد؟
 
 • چگونه دعواهای خانه را کاهش دهیم؟
 
 • علت برافروخته‌شدن خشم چیست؟
 
 • آیا کنترل‌گران مضطرب اند؟ (ماجرای مدیر و کارگر)
 
 • خشم آموخته‌شده چیست؟
 
 • کنترل‌شوندگان چه کسانی هستند؟
 
 • آیا اتفاقات بد گذشته تکرار می‌شود؟! 
 • نحوه‌ی صحیح ارائه‌ی مطالب چیست؟ (+نکات مهم) 
 
 • تشخیص، بیش از نصف مسیر درمان است.
 
 • ارضاء بدون توجه به واقعیت و اخلاق، به چه معناست؟
 
 • تصورات و تخیلات دور از واقعیت، چگونه موجب اضطراب می‌شود؟
 
 • انسان سالم کیست؟
 
 • “نهاد، خود، فراخود” چیست؟ کدام یک واقعی است؟
 
 • +(معرفی کتاب)
 •  
 • چرا قانون‌مداری، یکی از مهم‌ترین عوامل ازبین‌برنده‌ی استرس و اضطراب است؟
 
 • مهم‌ترین مسئله در انسان چیست؟ (تفاوت شخصیت از دیدگاه روانشناسی و عامه) 
 
 • فرق شخصیت سالم و نابهنجار چیست؟
 
 • مسئولیت پذیری ومثال‌های جالب دکتر میرهلی 🙂
 
 • دانش‌آموز کمال پرست کیست؟
 
 • ویژگی مهرطلبان چیست؟ (مهم)
 
 • یا کاری نکن یا توقع نداشته باش!
 
 • صفر وصدی‌‌ها چه ویژگی‌ای دارند؟
 
 • (اگر این موضوع را بفهمیم، مضطرب و خشمگین ‌نمی‌شویم)
 
 • افرادی که به دنبال قدرت و شهرت هستند،چگونه مضطرب می‌شوند؟ 
 
 • چرا برخی والدین به نقش زور در تربیت فرزندان باور دارند؟ (تفکر سمیِ‌”آقا بالاسر”)
 
 • برای داشتن فرزند سالم، چه کنیم؟
 
سمینار آنلاین بررسی کتاب ترس اظطراب ووحشت

 

 نکات مهم جلسه

 

نقش آگاهی نسبت به هیجانات چیست؟

 
 • چرا از یک حادثه یا اتفاق به عنوان “فاجعه” یاد می‌کنیم؟ +(خاطره و تجربه‌ی زیسته‌ی دکتر میرهلی)
 
 • ریشه‌ی فاجعه‌انگاری چیست؟
 
 • تفاوت واقعیت با حقیقت چیست؟
 
 • چرا قطعی‌سازی مسائل، عامل اضطراب است؟
 
 • یکی از دلایل خشم چیست؟
 
 • “عمومی‌سازیِ مسائل” چگونه موجب اضطراب می‌شود؟
 
 • “اخبار” چگونه می‌تواند مارا مضطرب می‌کند؟
 
 • “توهمِ تجربه” چیست؟
 
 • علت اشتباهات انسان چیست؟
 
 • همه چیز قابل جبران است…
 
 • “شرطی‌شدن” به چه معناست و چگونه با آن مقابله کنیم؟
 
 • شاهد جنایت؛ قربانی جنایت +(معرفی فیلم سینمایی آماده‌ی نبرد)
 
 • 4محور ایجاد ویژگی‌های شخصیتی
 
 • “الگو سازی” از دیگران چه زمانی می‌تواند مارا مضطرب کند؟
 
 

 

 
 • بیماری جسمانی و اضطراب دارم.نمی‌توانم درس بخوانم. پشت‌کنکور بمانم؟
 
 • عصبانیت شدید در خانه‌مان چندماه است تمام شده و الان احساس پوچی دارم. (شرطی شدن)
 
 • “از من که گذشت”؛ جمله‌ای خطرناک
 
 • وسواس تقارن و بی‌خوابیِ دانش‌آموز پشت کنکور تجربی
 
 • ترس از مرگ
 •  
 • موقع مطالعه و در جلسه‌ی آزمون موسیقی گوش می‌دهم.چه کنم؟ +(معرفی کتاب)
 
 • مشکل عصبی همراه با سردرد +(بیماری‌های روان‌تنی)
 
 • کدام تست شخصیتی را برای انتخاب شغل پیشنهاد می‌کنید؟
 
 • قبلا عصبانی بودم و حالا آرام‌تر شده‌ام.برادر کوچکترم را کتک می‌زنم و دیگر به حرفم گوش‌ نمی‌دهد…
 
 • می‌ترسم وقتی از خانه بیرون می‌روم دعوا کنم.چه کنم؟ +معرفی کتاب اضطراب موقعیت
 
 • وقتی یک روز به ساعت مطالعه‌ی مطلوب نمی‌رسم کار را رها می‌کنم.چه کنم؟ (بازیگر خیلی خوبی هستی)
 
 • چگونه آموزش و پرورش، ضد آموزش و ضد پرورش عمل می‌کند؟
 
 • نقش آزمون‌های آزمایشی در سال کنکور چیست؟
 
 • فرد عصبی کیست؟
سمنیار آنلاین با موضوع بررسی کتاب ترس

مباحث کتاب

 
 • فرد عصبی کیست؟
 
 • آیا انسان بی‌شخصیت وجود دارد؟
 
 • چرا نیاز است فرد عصبی را بشناسیم؟ 
 
 • ویژگی‌های فرد عصبی چیست؟
 
 • تفاوت واقعیت و حقیقت
 
 • نگاه فرد عصبی به واقعیت و حقیقت چگونه است؟
 
 • چرا و چگونه فرد عصبی در بحث “مسئولیت پذیری” دوگانه عمل می‌کند؟
 
 • افراد عصبی با مقوله‌ی “زمان” چگونه برخورد می‌کنند؟
 
 • چرا افراد عصبی در گذشته یا آینده سرگردان اند؟ ریشه‌‌ی پرداختن به آینده و گذشته چیست؟
 
 • افراد عصبی از نظر “حرمت نفس” در چه وضعیتی قرار دارند؟
 
 • “روابط اجتماعی” فرد عصبی چگونه است؟
 
 • “ابراز خشم” در افراد عصبی به چه صورت است؟
 •  
 • 2″نقاب” افراد عصبی چیست؟
 
 • آیا انسانی که هیچ وقت خشمگین نمی‌شود، انسان سالمی است؟
 
 • آن چیزی که در خشم مهم است، “مدل ابراز” آن است.
 
 • آیا افراد عصبی “وابسته “هستند؟
 
 • افراد عصبی با محبت، دوستی، صمیمیت و عشق، چه برخوردی دارند؟ (بزرگترین مشخصه‌ی افراد عصبی)
 
 • عدم وجود نگاه محبت‌آمیز به مردم، چگونه ‌می‌تواند باعث ایجاد جنایات بزرگ شود؟ 
 
 
 • ارتباط جمله‌ی “تو مال منی” با مهرطلبی و انحصارطلبیِ افراد عصبی چیست؟
 
 • افراد عصبی چگونه درگیر عشق و تنفر (مهر و کین) هستند؟
 
 • افراد پرادعا و بی‌ثمر
 
 • دلیل “فاجعه انگاری” افراد عصبی چیست؟
 
 • ارتباط افراد عصبی با “بیماری‌های روان‌تنی” چیست؟
 
 • افراد “گارد بگیر” چه کسانی هستند؟
 
 • (فرافکنی، دلیل تراشی، جایگزینی)
 
 • پرسش و پاسخ
 
 • خواهر 10ساله‌ام را در کودکی از سگ می‌ترساندند و او دچار اضطراب شدید می‌شد و حالا فیلم ترسناک تماشا می‌کند. چگونه به او کمک کنم؟
 
 • (ترس و تماشای فیلم‌های ترسناک چه تاثیری در زندگی دارد؟)
 
 • خواهر بزرگترم اشتباهاتی می‌کند که می‌تواند به آینده‌ی او آسیب جدی بزند. من چقدر در قبال او مسئولم و تاکجا می‌توانم به او انتقاد کنم؟ آیا اصل بی‌طرفی در این شرایط درست است؟
 
 • اصول انتقاد کردن چیست؟
 
 • چگونه با خشم سرکوب شده در کودکی برخورد کنیم؟ (بزرگتری به سن و سال نیست؛ به بزرگتری کردن است.)
 
 • فرد بسیار مضطربی هستم و دچار خشم لحظه‌ای می‌شوم و پس از پنج دقیقه آرام می‌شوم. چه کنم؟
 
 • (نقش آگاهی در کنترل تکانه چیست؟)
 
 • نمی‌توانم چیزی که در ذهنم هست را بیان کنم. چه کنم؟
 
 • سخن پایانی دکتر میرهلی پیرامون اهمیت “پرسش گری”
 
 • چرا نگاه فرد عصبی به محبت، “کالا گونه” است؟
 
 • +(دیدگاه‌های فرد عصبی در رابطه با محبت)