سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

جلسات آنلاین بررسی کتاب «راز و رمز موفقیت»

اولین جلسه گفت و گو در ارتباط با کتاب «راز و رمز موفقیت»

جلسه اول

نکات مهم جلسه:

 

 • شکل گیری شخصیت از سنین پایین
 • مفهوم فراشناخت
 • دو هدف مهم انسان
 • وقتی ارزش ها تبدیل به هدف می شوند
 • هدف ، عنصری بی پایان
 • اخلاق، مسئله ای فطری
 • ثروت،قدرت و حیثیت در قالب محبوبیت
 • چگونگی تحقق محبوبیت
 • محبوبیت زیاد = امنیت اجتماعی بالا
 • جهان درحال گذر است، درمن چه می گذرد؟
 • حرف مردم
 • کسی که در رسیدن به هدف خود مصمم باشد، زمان و مکان و شرایط متفاوت را بهانه نمی کند.
 • مسئله ی برنده شدن
 • هرم موفقیت
 • بحث محبت ، خدمت و عشق
 • خدمت، رمز موفقیت کسب و‌کار
 • محبت،فروشی نیست
 • کمال پرستی و آرمان خواهی
 • اوج جهالت و نادانی یک انسان وقتی خود را نشان می دهد، که درمقابل تغییر مقاومت کند
 • مفهوم موفقیت در جامعه ی امروزی
 • محدودیت، بهانه ی روزگار امروز
 • محبوبیت و زوایای آن (توضیحات تکمیلی)
 • تاثیر هوش هیجانی بر همدلی
 • تفاوت لذت با شادمانی و تاثیرات آن ها بر هدف

دومین جلسه گفت و گو در ارتباط با کتاب «راز و رمز موفقیت»

نکات مهم جلسه:

 

 • آگاهی و دانایی
 • انسان خوشبخت، نسبت به خود شناخت دارد.
 • توانایی در گرو آگاهیست
 • بهانه تراشی به اسم رسیدن به آگاهی کامل
 • مفهوم شکست
 • بحث تجربه و تفاوت آن با تمرین
 • واقعیت و واقع بین بودن
 • خیال پردازی
 • مسئولیت
 • بحث زمان
 • افراد موفق، درگیر کارهای مهم هستند
 • تفاوت تسلیم شدن با سازگاری
 • وابستگی در انجام امور به حرف و تشویق دیگران

 

 • بحث زمان
 • افراد موفق، درگیر کارهای مهم هستند
 • بحث فوری بودن
 • امروز = فردا
 • بدترین کار دنیا ، بیکاری است
 • عینیت و ذهنیت
 • بررسی بازخورد گرفتن از دیگران
 • انتخاب درست هدف
 • واژه ی پشیمانی
 • قانون جذب
 • چرایی اهداف
 • تفاوت تسلیم شدن با سازگاری
 • وابستگی در انجام امور به حرف و تشویق دیگران

سومین جلسه گفت و گو در ارتباط با کتاب «راز و رمز موفقیت»

نکات مهم جلسه:

 

 • همکاری و یاری
 • انسان باید از انزوا فاصله بگیرد
 • ارتباط مناسب
 • تئوری دایی جان ناپلئونی
 • پدر و مادر نباید قدرت داشته باشند
 • نابودی عزت نفس و منیت فرزندان
 • تداوم ، استمرار و استقامت
 • رهاسازی هدف
 • اعتماد به نفس
 • درکنار انسان های آگاه و دانا قرار گیرید
 • حرمت نفس
 • حرمت نفس
 • خودشیفتگی و خودپسندی
 • هیجان
 • چالش
 • استعداد و علایق
 • مجاب کردن افراد به کار تیمی
 • در گفت و‌گو
 • واقع گرایی و عزت نفس
 • سنجش شرایط به دور از بهانه جویی
  (اولویت سنجی)
 • تصمیم در لحظه ی حال
  ترس

چهارمین جلسه گفت و گو در ارتباط با کتاب «راز و رمز موفقیت»

سمینار آنلاین با موضوع گفتگو در ارتباط با کتاب راز رمز موفقیت

نکات مهم جلسه:

 

 • بحث تاخیر یا لغو شدن امور
 • نظم و ترتیب اولویت ها
 • افراد منظم چه کسانی هستند؟
 • قورباغه ات را قورت بده
 • تصمیم گیری ثابت و قاطع
 • علم،اطلاعات،مشورت،فکر
 • درد و دل کردن
 • به قضاوت های دیگران،اهمیت ندهید
 • ترس از عذرخواهی
 • احترام بین والدین و فرزندان
 • بحث آغازگری

 

 • ایده پردازی و کارآفرینی
 • برهم خوردن تعادل در زندگی
 • اطمینان
 • تعریف آنارشیست
 • اضطراب
 • واقع بینی
 • ایمان و باور
 • باور به تغییر 
 • رویکرد لازم در مقابله با اضطراب
 • آرام سازی خشم و عصبانیت
 • بهانه جویی
 • مهارت حل مسئله
 • نظم و ترتیب ذهنی
 • تفکر نقادانه

 

پنجمین جلسه گفت و گو در ارتباط با کتاب «راز و رمز موفقیت»

نکات مهم جلسه:

 

 • بخشش
 • مصلحت اندیشی
 • ارتباط موثر
 • چگونگی روابط بین فردی
 • خواهی نشوی رسوا ، هم رنگ جماعت شو
 • به تاخیر انداختن پاداش
 • عجول بودن
 • عادت های مطلوب
 • راستی و درستی
 • فواید صادق بودن
 • تعارف کردن
 • ارزش های تعریف شده در باب بیزینس (business ) در فرهنگ فعلی
 • تقلب
 • کمک کردن به دیگران بدون داشتن توقع
  (مفهوم واقعی ایثار)
 • فردیت
 • تعریف درست منفعت
 • نظم و ترتيب ذهني
 • خيال پردازي
 • رفتار در ارتباطات صميمي
 • وابستگي و هم بستگي
 • تعريف خلاصه نظم ذهني
 • جبران عقب ماندگي در امور
 • تصميم گيري
 • مفهوم آزادی
 • حفظ حد و مرز در روابط
 • اضطراب
 • ما انسان هاي نيازمندي هستيم
 • انتظار داشتن
 • تقلب
 • کمک کردن به دیگران بدون داشتن توقع
  (مفهوم واقعی ایثار)
 • آرامش و امنیت

ششمین جلسه گفت و گو در ارتباط با کتاب «راز و رمز موفقیت»

سمینار آنلاین با موضوع گفتگو در ارتباط با کتاب راز رمز موفقیت

نکات مهم جلسه:

 

 • مثبت بودن
 •  تعریف خوشبختی
 • دو فاکتور خوشبختی
 • تلاش در جهت توسعه فردی
 • مسئله پذيرش
 • شجاعت
 • انسان هاي موفق به دوستي و صميميت اهميت مي دهند.
 • خواب
 • اجتماعی بودن
 • اختلالات جبری
 • گفت و‌گو با دیگران
 • شدت صمیمیت
 • اهمت جهان بینی در روابط
 • رها کردن در روابط بی معنی است

 

 • قطع شدن قطعی بعضی ارتباطات
 • فرد خودشیفته
 • سرزنش کردن
 • مطالعه کتاب های تاریخی
 • یکی از نشانه های خشم و عصبانیت ، پشیمانی زودرس است
 • بررسی گذشته
 • مسئله ي پذيرا بودن در برقراري ارتباط
 • شاد بودن
 • وابستگي
 • بچه ها بايد گفت و گو كردن را ياد بگيرند.
 • از قضاوت شدن نترسيد
 • نكته اي درمورد اعتماد به نفس
 • افراط و تفريط در روابط
 • انتظار نداشتن از ديگران
 • مبارزه در جهت رسيدن به اهداف

آخرین جلسه گفت و گو در ارتباط با کتاب «راز و رمز موفقیت»

سمینار آنلاین با موضوع گفتگو در ارتباط با کتاب راز رمز موفقیت

نکات مهم جلسه:

 

 

 • افراط و تفریط 
 • ( کار زیاد یا تفریحات کنترل نشده )
 • خوش حالی و شادی
 • انتخاب محتوای مناسب ( آهنگ ، فیلم ، کتاب )
 • تفریح، بازی و سرگرمی
 • بحث آرزو و هدف
 •  برای اهداف خود حاضر به پرداخت هزینه باشید.
 • تخیل و آرزو کردن
 • تصویرسازی اهداف برای خود
 • زندگی شخصی،فردی و خصوصی
 • شهرت
 • محبوبیت
 • خودشکوفایی
 • تلاش برای آگاهی ، دریچه ای رو به سعادت
 • زندگی انسان وابسته به پاداش است
 • عیب گیری، عادت نادرست انسان ها
 • مقاومت در برابر ارزش های اشتباهی که در جامعه رواج دارند.
 • احترام
 • شناخت زدایی
 • خودشناسی
 • تامل در گفته های عامیانه
 • ( به جملاتی که در جامعه می چرخند، دقت کنیم)
 • حفظ تعادل بین امور روزانه
 • الگو داشتن
 • تعریف خانواده خوب
 • تمایز انسان خودشیفته با انسان خودتخریب
 • جامعه کلنگی
 • تاثیرگذاری درست از محتواهای تولید شده
 • خودشکوفایی
 • تلاش برای آگاهی ، دریچه ای رو به سعادت