سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

خوش منش ابوالفضل

نظماهنگ قرآن: ائتلاف لفظ و معنا در کلام وحی

نظماهنگ قرآن: ائتلاف لفظ و معنا در کلام وحی