سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

معرفی کتاب دانشگاه ها در قرون وسطی

معرفی کتاب دانشگاه ها در قرون وسطی

🔔#معرفی_کتاب

📖دانشگاه ها در قرون وسطی

✍️کتاب متفاوتی برای پی بردن به چگونگی شکل گیری دانشگاه ها در غرب. همیشه شناخت غرب برای ما بی اهمیت بوده در حالی که این موضوع از قرون گذشته تاکنون برای غربی ها بالعکس بوده و جهت شناخت ما برنامه های جدی داشته اند. ما از این موضوع غافل مانده ایم و فقط به خودمان می اندیشیم.

🔹نویسنده: ژاک ورژه
🔹ترجمه: امیر رضایی

🔹مشخصات کتاب: تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ 1396، 276 ص.

👈قابل امانت از کتابخانه فراسوی دانش بخش کتاب های تعلیم و تربیت

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.