سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

اشنایی با هنر پرسشگری: بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی

اشنایی با هنر پرسشگری: بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی

برای امانت کتاب میتوانید به کتابخانه فراسوی دانش مراجعه کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.