سلام ، به وبسایت کتابخانه فراسوی دانش خوش آمدید.

روایت پهلوی: متنی به زبان فارسی میانه(پهلوی ساسانی)

روایت پهلوی: متنی به زبان فارسی میانه(پهلوی ساسانی)

برای امانت کتاب میتوانید به کتابخانه فراسوی دانش مراجعه کنید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.